Dodany: 2010-10-25 14:53:25
 

NależnośćZastanawiałeś się kiedyś czym jest należność? W ciągu dnia codziennego dotyczy nas wiele spraw, wiele formalności, podpisywania dokumentów, załatwiania spraw w urzędach, ze nie zastanawiamy się w większości nad sensem pojęć, które podpisujemy, które bezpośrednio wiążą się z wykonywanymi przez nas codziennymi zadaniami. 

 

Należność to termin, który bezsprzecznie wiąże się z finansami. Etymologia słowa należność, jak można się domyślić, wiąże się z należeć się. Tak więc należność jest przypuszczalnie zapłatą za dany produkt lub usługę. Z pojęciem należność, spotykamy się najprawdopodobniej najczęściej w sklepie, kiedy płacimy za zakupione przez nas towary.

Należność jest więc określoną zapłatą za wykonaną usługę lub towar. Jeżeli nad terminem należności zastanowimy się od strony osoby, która tę należność ma otrzymać, należność będzie

uprawnieniem osoby, która ma ją otrzymać. Uprawnienie to pozwala na oczekiwanie, że należność będzie przekazana w określonym terminie, określonej wartości. Należność może także dotyczyć świadczenia rzeczowego..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Należność
Nick: